13.05.2017
CH Urshula DysGarden*PL + IC Forsaj Sladkoe Pyatnyshko*RU
Kronos Mal

Colour • Sib a

reserved

Youtube video

Korsarz Mal

Colour • Sib n 02 21

reserved

Youtube video

Konwalia Females

Colour • Sib n 02

reserved

Youtube video

Kalinka Females

Colour • Sib n 02

reserved


Kordelia Females

Colour • Sib a 24

reserved


Królewicz Mal

Colour • Sib n 09

reserved

Youtube video