27.06.2016
ICH Tayozhny-Kray's Nastas'ya*RU + IC Forsaj Sladkoe Pyatnyshko*RU
Arkadia Females

Colour • Sib n 09

Zarezerwowana


Astera Females

Colour • Sib n 22

Zarezerwowana


Atos Mal

Colour • Sib n 22 09

Zarezerwowany


Ataman Mal

Colour • Sib n 22

Zarezerwowany